türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi alabilir mi

Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası 7258 Sayılı Kanun 2024 Mıhcı Hukuk Bürosu – (1) 78 inci madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasınasadece hâkim karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirkişi degösterilir. (3) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlardakişi üzerinde beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan, saç, tükürük, tırnak,cinsel salgı gibi örnek alınamaz. […]

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi alabilir mi Read More »